I 2021 etablerede vi en ny og forbedret ESG-dagsorden, der bygger på vores eksisterende CSR- og bæredygtighedsprogrammer, for at samle alle vores forpligtelser i én koordineret metode med større virkning.

Denne ambitiøse nye metode er et led i vores Programme Compass-strategi, som ledes direkte af vores administrerende direktør, med sponsorer for hver ESG-komponent, som har ansvar for at drive dette initiativ for virksomheden.

Arbejde med at udregne vores virksomheds CO2-aftryk som udgangspunkt for fastsættelsen af fremtidige mål er allerede i gang, og vi har gjort store fremskridt hen imod at nå de mål for produktbæredygtighed i 2025, som vi satte sidste år. Disse er baseret på fire hovedsøjler: reduktion af brugen af plastic, genbrug af plastic, komprimering af produkter og ansvarligt indkøb.

En gennemgang af vigtige dele på samfunds- og ledelsesområdet er også i gang. Den bygger på praksisser for engagement i arbejdsstyrken og lokalsamfundet samt ledelsesstandarder, der allerede er veletablerede. Dette vil hjælpe os med at sætte nye standarder i vores virksomheds engagementer i miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.

Miljømæssigt

Miljømæssigt

Vi stræber efter at sikre, at hvert nyudviklet produkt er mere bæredygtigt end det produkt, det erstatter. Vores miljøteam har allerede fastsat vores produktbæredygtighedsmål for 2025 og sammenfattet vores nøgleambitioner inden for energi og affald.

Socialt

Socialt

Vores samfundsteam er engageret i at bygge på det fremragende arbejde, der er gjort til dato inden for vores praksisser for sundhed og trivsel, velgørenhed og engagement i lokalsamfundet, værdighed og ligeret, uddannelse og ansættelse.

Ledelse

Ledelse

Eftersom vi er et offentligt selskab, er mange af de områder for god skik, som ledelsesteamet dækker, en del af den måde, som McBride gør tingene på i dag. Teamet har fokus på at sikre, at vi opretholder de højeste ledelsesstandarder i hver del af vores beslutningstagning.