Produkt og design

Produkt og design

Mal:

Designe, kreere og udvikle værdifulde produkter, som er sikre at bruge og samtidig minimerer den miljømæssige påvirkning.

Produktion og proces

Produktion og proces

Mal:

Fortsat reducere vores miljømæssige påvirkning, samt effektivisere processer, design og produktion på en bæredygtig måde.

Vores medarbejderer

Vores medarbejderer

Mal:

Skabe et arbejdsmiljø, hvor vores medarbejdere har lyst til at være og har mulighed for at gøre deres bedste.

Fællesskab og samfund

Fællesskab og samfund

Mal:

Sikre at McBride’s produkter og handlinger bliver en fordel for vores medarbejdere og vores samfund.

Employee highlights
Nøgletal for bæredygtighed
91.5%

af vores affald bliver genbrugt

7.2%

reduktion af vandforbrug

Mere kompakte produkter minimerer vores udledning og forbrug af emballage

Ingen farlige produkter i vores portefølje

Små plastikperler blev fjernet fra vores produkter i 2015

Energiforbruget reduceret med 2,6 %

Aktiv deltagelse i A.I.S.E.’s forskellige initiativer

Forpligtet på at bruge bæredygtig palmeolie
Licence number 4-0493-14-100-00

Miljø

Som Europas førende leverandør af Private Label husholdningsprodukter, er vi specielt opmærksomme på den effekt, som vores handlinger har på miljøet. Som et resultat heraf er vi meget engageret i at minimere den miljømæssige påvirkning, som vores produktion har, og vi arbejder på at opnå en langsigtet og bæredygtig forretning.

Vi bestræber os på at overholde alle relevante lovgivningsmæssige krav og standarder, så vi fortsat kan passe på vores miljø.

Det bliver hjulpet godt på vej af et omfattende internt miljø-ledelsessystem, som indikerer og sikrer, at vi opnår den eksterne miljømæssige akkreditering i vores måde at arbejde på. 12 fabrikker har allerede ISO 14001 akkreditering og vi arbejder frem imod samme mål for de øvrige fabrikker.

Vi finder nye måder, hvorpå vi kan reducere vores kulstofudledning (CO2), energi- og vandforbrug samt mængden af affald. For eksempel har vi opsat solpaneler. Vi producerer flere produkter med koncentreret indhold samt doseringsenheder, for at minimere spild. Vi producerer fosfatfrie tøjvaske- og opvaskeprodukter samt aerosoler baseret på nitrogen, for at reducere vores miljømæssige påvirkning.

Vi er den første virksomhed, som har fået `Charter` status af A.I.S.E (The International Association for Soap, Detergents and Maintenance Products).

Vi vælger leverandører ud fra både miljømæssige legitimationsoplysninger og pris. Vi uddanner og motiverer vores medarbejdere til at reducere vores CO2 fodaftryk. Vi anerkender, at vi er på en rejse, hvor vi udvikler mere og mere, mens vi stadig er i vækst.

Brug af genanvendt emballage i vores produktion

Vi udviser ansvarlighed ved at øge vores brug af genanvendt emballage. En stor del af den plastik vi anvender i vores emballage, indeholder 50 % genanvendt plastik.

Vejen frem til brug af endnu mere genanvendt plastik

Vi fandt ud af, at vores opretstående folieposer var umulige at genanvende, da de består af flere lag plastik. For at forbedre vores bæredygtige profil har vi udviklet den første et-lags foliepose. Dette vil forøge vores mængde af genanvendt plastik fremadrettet. Det blev introduceret i januar 2019 og er udelukkende lavet af et fuldt genanvendeligt materiale (polyethylene) Dette produkt modtog “The Tesco Award for Innovation” i marts 2019.

Den `rigtige` vægt af vores emballage.

For at opnå den lavest mulige emballagevægt og samtidig bevare emballagens funktionalitet, benytter vi os af den nyeste teknologi til at videreudvikle vores letvægtsemballage.
Dette er med til, at vi kan sende nogle af de letteste plastikflasker på markedet uden at gå på kompromis med funktionalitet og ydeevne.