Vores hovedprioriteter er:

Ledende formål

Ledende formål

Vi arbejder for at sikre, at vores koncerns formål og værdier er grundlaget for vores strategi, beslutningstagning og forhold til vores interessenter, og at de hjælper med at forme vores kultur.

Kvalitet af ledelsesorganet

Kvalitet af ledelsesorganet

Bestyrelsen har, med støtte fra dens komitéer, ansvar for, hvordan virksomheden ledes og styres. Dens ansvarsområde omfatter virksomhedens langsigtede succes, fastsættelse af dens strategiske målsætninger, støtte til at ledelsen fører de strategiske mål ud i livet, tilsyn med driftsledelsen, opretholdelse af en struktur med fornuftige og effektive kontroller og rapportering til interessenter om bestyrelsens forvaltning.

Interessentengagement

Interessentengagement

Bestyrelsen er opmærksom på dens forpligtelser til at fremme virksomhedens succes til fordel for dens interessenter. Engagement med interessenterne gør det muligt for bestyrelsen at træffe velinformerede beslutninger under hensyntagen til konsekvenserne af dens beslutninger for forskellige interessentgrupper.

Etisk adfærd

Vi forventer de højeste adfærdsstandarder fra vores medarbejdere og partnere i hele vores forsyningskæde.
Vi tolererer ikke uetisk adfærd og har en etableret politikstruktur, der sigter efter at minimere eksponering for bestikkelse, korruption og økonomisk kriminalitet. Vi tager menneskerettigheder alvorligt og fortsætter med at styrke vores politikker og ledelsessystemer på området. Vores virksomhedspolitikker om virksomhedsetik, whistleblowing, leverandørers adfærdskodekser, antislaveri og menneskehandel kan ses her.

Tilsyn med risiko og perspektiver  

Effektiv risikostyring er afgørende for gennemførelse af vores strategi, så vi opnår bæredygtig værdi for interessenterne og sikrer god ledelse. Bestyrelsen har i sidste ende ansvaret for at afgøre beskaffenheden og omfanget af væsentlige risici den er parat til at tage for at nå vores strategiske mål, og den gennemgår årligt koncernens vigtigste og kommende risici og deres potentielle indvirkning på vores strategiske prioriteter.