Medarbejderens sundhed og sikkerhed

Vi bestræber os på at opretholde en sikker arbejdsplads på alle McBride’s lokationer. Vi sikrer løbende, at vores arbejdsprocesser bliver iværksat på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med relevant lovgivning, samt at alle medarbejdere deltager i at udvikle, fremme og bevare et sikkert og sundt arbejdsmiljø, både for medarbejdere, besøgende og offentligheden.

Vores systemer baserer både på de lovmæssige krav og vore egne politikker. De europæiske arbejdspladser opererer med OSHAS 18001 systemet. Når vi erhverver nye produktionssteder, sørger vi for, at disse opnår samme standard.

Vi har omfattende interne procedurer, som sørger for vedligeholdelse af vores sundheds- og sikkerhedspolitikker. Vi overholder de lovmæssige tilsyn, risikovurderer, laver beredskabsplaner for de enkelte enheder, udfører sikkerhedsaudits, sørger for oplæring, analyserer arbejdsulykker og udarbejder bestemmelser af sundhedsordninger.

De enkelte arbejdsenheder har et tæt samarbejde med lokale tilsynsmyndigheder, som regelmæssigt kommer på besøg og sørger for, at de arbejdsmiljømæssige krav bliver håndhævet og prioriteret. Evakueringsøvelser bliver løbende udført og evalueret.

Velgørende arbejde og fællesskab

McBride ønsker at spille en aktiv rolle i forhold til de forskellige lokalområder. Ligesom vi tilbyder ansættelsesmuligheder, er det også vores mål at bidrage positivt til disse samfund og opbygge et godt omdømme, som en god nabo og arbejdsgiver.

Vi støtter aktiviteter, der genererer midler til udvalgte velgørenhedsorganisationer. I 2018/19 gav vi økonomisk støtte til følgende aktiviteter:

Manchester 10 k

Manchester 10 k

Mange af vores kollegaer i England deltog i et 10 km velgørenhedsløb til fordel for bekæmpelse af kræft. Der blev også organiseret en Pub Quiz for at få endnu flere kollegaer involveret.

Think Pink

Think Pink

Vores fabrik i Estampuis, Belgien organiserede og deltog i forskellige aktiviteter, hvis formål var at indsamle penge til Think Pink. Think Pink er en organisation, der specielt støtter kampen mod brystkræft. Flere kollegaer deltog i forskellige fysiske aktiviteter for at skaffe penge til Think Pink.

In Kind Direct

In Kind Direct

I England har vi doneret forskellige produkter til In Kind Direct. In Kind Direct er en velgørenhedsorganisation, som distribuerer nye brugbare forbrugsvarer til nødlidende.

Mere information findes under punktet `Virksomhedsansvar’ i vores Årsrapport.