Energieverbruik

Wij zullen onze impact op het milieu blijven verkleinen door een efficiƫnt en effectief procesontwerp, een doeltreffende productie en operationele duurzaamheid.
Onze belangrijkste focus binnen onze activiteiten is energie-efficiƫntie en het verhogen van het gebruik van groene energie in onze fabrieken. We liggen op koers om 30% van ons energieverbruik uit groene energie te halen tegen 2023.

Al sinds 2008 berekenen wij onze Scope 1- en Scope 2-broeikasgasemissies en blijven wij de impact van onze handelingen bij het terugdringen van deze emissies controleren. We verzamelen momenteel robuuste data over onze Scope 3-emissies als informatie voor onze toekomstige actieplannen voor het terugdringen van de emissies in onze toeleveringsketen.

Employee highlights
Kernpunten van onze duurzaamheid
30%

van ons energieverbruik komt uit groene energie tegen 2023.

16%

minder afval dan voorheen naar de stortplaats gebracht.

Product en verpakking

We hebben ambitieuze doelen voor productduurzaamheid in 2025 en volgen onze vooruitgang daarbij op de voet. Dit programma is gebaseerd op vier hoofdpijlers: het verlagen van het verbruik van plastic, het recyclen van plastic, het compacter maken van de producten, en een verantwoorde bevoorrading.

Wij bieden klanten meer recyclebare opties voor hun verpakkingenportfolio door middel van onze ontwerprichtlijnen voor duurzame verpakkingen. Ook proberen we het gebruik van pvc te vermijden omdat het een moeilijk te recyclen kunststofmateriaal is, en zijn we hard op weg om dit te vervangen door een recyclebaar mono-PE-laminaat. Verder zijn we druk bezig om het percentage post-consumer gerecycled materiaal in onze plastic verpakkingen te verhogen.

Bovendien richten we ons op het verbeteren en verder ontwikkelen van eco-accreditatie voor onze productportfolio. McBride steunt de registratie van een eco-schema voor ongeveer 60 detailhandel-/contractklanten, waarbij we deze organisaties helpen om het duurzaamheidsprofiel van hun producten te verbeteren.

Water- en afvalbeheer

Water is een belangrijke grondstof voor veel van onze producten en we spannen ons in om het waterverbruik tijdens onze activiteiten te verlagen, en om onze productformuleringen compacter te maken om het watergehalte te verlagen. Onze hoeveelheid afvalwater wordt als laag beschouwd en ondanks dat geen van onze activiteiten plaatsvindt in gebieden met een watertekort, blijven we zoeken naar nieuwe manieren om ons waterverbruik terug te dringen.

Momenteel hebben we de ambitie om het percentage van de totale afvalstroom die we produceren voortdurend te verlagen met als doel geen afval meer te storten tegen 2025. Gedurende de afgelopen twaalf maanden hebben we de afvalstroom die naar de stortplaats gaat verlaagd met 16% en hebben we als doel dit verder te verbeteren.

Website by