Pełne wsparcie. Pełne zaangażowanie.

Sprawdź, jakie podejmujemy działania, i poznaj niektórych z naszych utalentowanych współpracowników.

Reklama w telewizji

More

Reklama w telewizji

Zespół Działu Systemów Informatycznych Grupy obsługuje wszystkie sprawy związane z IT, w tym sprzęt, oprogramowanie, systemy łączności oraz wszystkie obszary, które wiążą się z przekazywaniem informacji i systemy ułatwiające komunikację.

Martin Petersen
Profil członka zespołu
Martin Petersen
Hammel, Dania Regionalny Kierownik Sprzedaży

Dołączyłem do McBride w wyniku przejęcia firmy danlind. Przez ostatnie kilka lat byłem częścią Działu Sprzedaży ds. Produkcji Kontraktowej. Na swoim stanowisku współpracuję z kolegami z wielu różnych zakładów i krajów. Jest to dla mnie bardzo inspirujące i motywujące.

Dział Systemów Informatycznych Grupy

More

Dział Systemów Informatycznych Grupy

Zespół Działu Systemów Informatycznych Grupy obsługuje wszystkie sprawy związane z IT, w tym sprzęt, oprogramowanie, systemy łączności oraz wszystkie obszary, które wiążą się z przekazywaniem informacji i systemy ułatwiające komunikację.

June Lynch
Profil członka zespołu
June Lynch
Manchester, Wielka Brytania Kierownik ds. SAP Produkcji i Danych Podstawowych

Dołączyłam do McBride prawie 20 lat temu. Dołączyłam do zespołu „GIS and SAP Applications”, który zajmuje się procesami produkcyjnymi i wytwarzaniem, zarządzaniem magazynem, jakością itp. Zespół odpowiedzialny jest także za dane podstawowe w systemie SAP, które napędzają biznes oraz za moduł regulacyjny SAP, który klasyfikuje nasze produkty. Początkowo wspieraliśmy i rozwijaliśmy tylko brytyjskie systemy i procesy, ale w roku 2012 przejęliśmy odpowiedzialność za wszystkie zakłady produkcyjne i procesy magazynowe w całej firmie McBride. W chwili obecnej jestem kierownikiem tego zespołu. Wraz z dążeniem do ciągłego doskonalenia szukamy sposobów na wykorzystanie funkcjonalności systemu SAP i nowych technologii do wsparcia działalności na poziomie operacyjnym. Firma McBride wierzy w swoich pracowników, dlatego w ramach tego wsparcia i rozwoju wprowadzono wewnętrzny program coachingu i mentoringu. Firma wspierała mój rozwój. Obecnie jestem coachem wewnętrznym. Prowadzę coaching dla pracowników na wszystkich poziomach i ze wszystkich obszarów działalności, aby pomóc im zrozumieć ich cele i istotę rozwoju osobistego. Funkcję coacha wewnętrznego pełnię od 10 lat. Praca ta daje mi ogromną satysfakcję.

Rozwój Produktu

More

Rozwój Produktu

Pion Rozwoju Produktu jest odpowiedzialny za innowacyjność, wprowadzanie i doskonalenie naszego profilu produktowego. Obejmuje rozwój formulacji i opakowań, przegląd technologii i innowacji, zgodność z przepisami dotyczącymi produktów i przemysłu.

Kelly Pemartin
Profil członka zespołu
Kelly Pemartin
Foetz, Luksemburg Lider ds. Rozwoju Formulacji Produktów

Swoją przygodę rozpocząłem w 2014 roku jako Inżynier Rozwoju Produktu aplikacji ADW dla Business Unit East. Od lipca 2019 roku awansowałem, by przewodzić zespołowi formulacji Proszków, gdzie każdy dzień jest nowym wyzwaniem. Prowadzę bardzo profesjonalny zespół, który wciąż przekracza granice, akceptuje większe wyzwania, nieszablonowe myślenie i poszerzanie swojej wiedzy technicznej, aby wspólnie osiągać wspaniałe rezultaty. Moja filozofia: „nigdy nie przegrywamy, albo wygrywamy, albo się uczymy”. Pamiętaj, na każdy problem istnieje rozwiązanie! więc skup się na rozwiązaniach, a nie na problemach.

Zakupy Grupowe

More

Zakupy Grupowe

Zespół Działu Zakupów Grupowych podejmuje działania z zakresu pozyskiwania dostawców, prowadzi negocjacje i dokonuje strategicznych wyborów towarów i usług istotnych z punktu widzenia firmy McBride.

Matthew Murray
Profil członka zespołu
Matthew Murray
Middleton, Wielka Brytania Starszy Kupiec ds. Zakupów Grupowych

Moje życie w firmie McBride rozpoczęło się we wrześniu 2018 roku. Dołączyłem do zespołu ds. zakupów środków powierzchniowo czynnych. Praca w dziale zaopatrzenia wiąże się z odpowiedzialnością za podejmowanie kluczowych decyzji. Do moich obowiązków należy negocjowanie z dostawcami kontraktów o wysokiej wartości, zarządzanie rozwiązaniami logistycznymi, prowadzenie badań i analiz rynkowych, optymalizowanie kosztów produktów, a także zapewnianie dostępu do zaawansowanych operacji i strategii. Każdy mój dzień w pracy wygląda inaczej. Ambitne wyzwania związane ze zmianami walutowymi, zmianami politycznymi, postępem technologicznym, wahaniami środowiskowymi i zmianami społeczno-kulturowymi sprawiają, że bycie członkiem zespołu ds. zaopatrzenia jest jeszcze bardziej ekscytujące.

Dział ds. Operacyjnych

More

Dział ds. Operacyjnych

Dział ds. Operacyjnych odpowiada za planowanie, organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie wszystkich zasobów niezbędnych do produkcji towarów i usług w firmie McBride.

Alexandre Degiorgio
Profil członka zespołu
Alexandre Degiorgio
Foetz, Luksemburg Senior Opex Coach

W firmie McBride pracuję od ponad 10 lat i w tym czasie pracowałem na 5 różnych stanowiskach, co pozwoliło mi poszerzyć swój zakres umiejętności. Była to dla mnie wspaniała okazja do rozwijania się wraz z firmą. Spędziłem dużo czasu na hali produkcyjnej oraz dowiedziałem się wiele na temat kontaktów międzyludzkich i aspektów technicznych. Różne pełnione przeze mnie funkcje w firmie McBride pozwoliły mi poszerzyć wiedzę i umiejętności przy wsparciu wielu ludzi, od których mogłem się uczyć. Obsługiwanie zakładów odmiennych kulturowo to bardzo pozytywne zajęcie, które podnosi wartość mojej pracy. Dziękuję wam wszystkim, których znam już od tylu lat. Na sukces firmy McBride pracujemy wspólnie.

Dział Zasobów Ludzkich

More

Dział Zasobów Ludzkich

Zespół Działu Zasobów Ludzkich odpowiedzialny jest za wszystkie sprawy związane z pracownikami. Jego zadaniem jest umożliwienie realizacji priorytetów strategicznych organizacji. Obsługuje cały okres zatrudnienia pracownika, w tym proces rekrutacyjny, szkolenia i rozwój oraz wynagrodzenia i świadczenia pracownicze.

Chantal Vereenooghe
Profil członka zespołu
Chantal Vereenooghe
Ieper, Belgia HR Manager

Pracę w firmie McBride rozpoczęłam w roku 2001. W chwili obecnej jestem Kierownikiem ds. Zasobów Ludzkich w zakładzie produkcyjnym w Ieper w Belgii. Firma McBride to miejsce pracy o zasięgu międzynarodowym, które inspiruje ludzi do pracy w zespołach i przejmowania kierownictwa. Pozwalamy pracownikom rozwijać swoje talenty i kompetencje na różnych stanowiskach pracy w dziale produkcji, w magazynie, w dziale produkcji, w magazynie, w dziale dystrybucji, w dziale jakości, w dziale bhp i ochrony środowiska, w dziale sprzedaży i marketingu, w dziale finansów i w innych obszarach działalności firmy. Motywem przewodnim naszej firmy jest tworzenie możliwości dotarcia do różnych kultur, a w miejscach, w których są zlokalizowani nasi współpracownicy, kreowanie pracy w rodzinnej atmosferze. Wzbudzanie zainteresowania ze strony osób, którzy pasjonują się artykułami stosowanymi w gospodarstwach domowych, sposobem ich tworzenia i produkcji oraz metodami dystrybucji do supermarketów, w których robią codzienne zakupy. Właśnie to jest kluczem do sukcesu naszej firmy.

Administracja i Obsługa Prawna

More

Administracja i Obsługa Prawna

Zespół obsługi prawnej odpowiedzialny jest za sprawne administrowanie firmą McBride, w szczególności zapewnienie zgodności z wymogami ustawowymi i przepisami oraz koordynowanie działań związanych z wdrażaniem decyzji zarządu.

Angelique Fremaux
Profil członka zespołu
Angelique Fremaux
Estaimpuis, Belgia Prawnik ds. Umów Handlowych

Od pierwszego dnia po podjęciu pracy w firmie McBride byłam pod wrażeniem tego, jak firma przekazuje do wykonania ambitne zadania już od pierwszego dnia. Praca w dziale, do którego należę, jest bardzo ekscytująca. Mam możliwość zarządzania różnymi projektami w ciągu tego samego dnia i angażowania się w nowe zadania. Zapewnienie doradztwa prawnego i wsparcia globalnej firmie jest z natury rzeczy zadaniem skomplikowanym, ale zespół działu prawnego jest dumny z tego, że może wspierać zespoły firmy McBride, pełniąc funkcję niezbędnego partnera biznesowego.

Dział Finansów

More

Dział Finansów

Dział Finansów odpowiada za planowanie, organizowanie, przeprowadzanie audytów, księgowość i kontrolę finansów w firmie McBride, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych.

John Bertone
Profil członka zespołu
John Bertone
Powders, Aerosols and Asia Finance Director

Pracę w McBride rozpocząłem w 2016 roku jako Szef Działu Finansów dla naszego południowego regionu (Włochy i Hiszpania). Następnie pełniłem funkcję Szefa Finansowego w Dziale Handlowym (Europa), a obecnie Dyrektora Finansowego Dywizji Proszków, Aerozoli i Azji. Myślę, że ten rozwój wiele mówi o możliwościach dostępnych w McBride, możliwościach na rozwój zarówno zawodowy jak i osobisty wewnątrz naszej firmy. Chociaż ciągle pracuję w Dziale Finansowym, regularnie współpracuję z zespołami handlowymi, operacyjnymi, rozwoju produktu i łańcucha dostaw. W rzeczywistości to właśnie ta partnerska współpraca z wieloma działami pozwoliła mi poznać większość naszej organizacji. Dla mnie, współpraca ludzi z różnych krajów i środowisk jest jednym z najlepszych aspektów pracy w międzynarodowej firmie i jest to w dużej mierze sposób pracy w McBride - interakcje z kolegami z różnych lokalizacji McBride. Różnorodność zespołów i wyraźne zaangażowanie wszystkich w McBride sprawia, że jest to satysfakcjonujące miejsce pracy

Reklama w telewizji

Zespół Działu Systemów Informatycznych Grupy obsługuje wszystkie sprawy związane z IT, w tym sprzęt, oprogramowanie, systemy łączności oraz wszystkie obszary, które wiążą się z przekazywaniem informacji i systemy ułatwiające komunikację.

Martin Petersen
Profil członka zespołu
Martin Petersen
Hammel, Dania Regionalny Kierownik Sprzedaży

Dołączyłem do McBride w wyniku przejęcia firmy danlind. Przez ostatnie kilka lat byłem częścią Działu Sprzedaży ds. Produkcji Kontraktowej. Na swoim stanowisku współpracuję z kolegami z wielu różnych zakładów i krajów. Jest to dla mnie bardzo inspirujące i motywujące.

Dział Systemów Informatycznych Grupy

Zespół Działu Systemów Informatycznych Grupy obsługuje wszystkie sprawy związane z IT, w tym sprzęt, oprogramowanie, systemy łączności oraz wszystkie obszary, które wiążą się z przekazywaniem informacji i systemy ułatwiające komunikację.

June Lynch
Profil członka zespołu
June Lynch
Manchester, Wielka Brytania Kierownik ds. SAP Produkcji i Danych Podstawowych

Dołączyłam do McBride prawie 20 lat temu. Dołączyłam do zespołu „GIS and SAP Applications”, który zajmuje się procesami produkcyjnymi i wytwarzaniem, zarządzaniem magazynem, jakością itp. Zespół odpowiedzialny jest także za dane podstawowe w systemie SAP, które napędzają biznes oraz za moduł regulacyjny SAP, który klasyfikuje nasze produkty. Początkowo wspieraliśmy i rozwijaliśmy tylko brytyjskie systemy i procesy, ale w roku 2012 przejęliśmy odpowiedzialność za wszystkie zakłady produkcyjne i procesy magazynowe w całej firmie McBride. W chwili obecnej jestem kierownikiem tego zespołu. Wraz z dążeniem do ciągłego doskonalenia szukamy sposobów na wykorzystanie funkcjonalności systemu SAP i nowych technologii do wsparcia działalności na poziomie operacyjnym. Firma McBride wierzy w swoich pracowników, dlatego w ramach tego wsparcia i rozwoju wprowadzono wewnętrzny program coachingu i mentoringu. Firma wspierała mój rozwój. Obecnie jestem coachem wewnętrznym. Prowadzę coaching dla pracowników na wszystkich poziomach i ze wszystkich obszarów działalności, aby pomóc im zrozumieć ich cele i istotę rozwoju osobistego. Funkcję coacha wewnętrznego pełnię od 10 lat. Praca ta daje mi ogromną satysfakcję.

Rozwój Produktu

Pion Rozwoju Produktu jest odpowiedzialny za innowacyjność, wprowadzanie i doskonalenie naszego profilu produktowego. Obejmuje rozwój formulacji i opakowań, przegląd technologii i innowacji, zgodność z przepisami dotyczącymi produktów i przemysłu.

Kelly Pemartin
Profil członka zespołu
Kelly Pemartin
Foetz, Luksemburg Lider ds. Rozwoju Formulacji Produktów

Swoją przygodę rozpocząłem w 2014 roku jako Inżynier Rozwoju Produktu aplikacji ADW dla Business Unit East. Od lipca 2019 roku awansowałem, by przewodzić zespołowi formulacji Proszków, gdzie każdy dzień jest nowym wyzwaniem. Prowadzę bardzo profesjonalny zespół, który wciąż przekracza granice, akceptuje większe wyzwania, nieszablonowe myślenie i poszerzanie swojej wiedzy technicznej, aby wspólnie osiągać wspaniałe rezultaty. Moja filozofia: „nigdy nie przegrywamy, albo wygrywamy, albo się uczymy”. Pamiętaj, na każdy problem istnieje rozwiązanie! więc skup się na rozwiązaniach, a nie na problemach.

Zakupy Grupowe

Zespół Działu Zakupów Grupowych podejmuje działania z zakresu pozyskiwania dostawców, prowadzi negocjacje i dokonuje strategicznych wyborów towarów i usług istotnych z punktu widzenia firmy McBride.

Matthew Murray
Profil członka zespołu
Matthew Murray
Middleton, Wielka Brytania Starszy Kupiec ds. Zakupów Grupowych

Moje życie w firmie McBride rozpoczęło się we wrześniu 2018 roku. Dołączyłem do zespołu ds. zakupów środków powierzchniowo czynnych. Praca w dziale zaopatrzenia wiąże się z odpowiedzialnością za podejmowanie kluczowych decyzji. Do moich obowiązków należy negocjowanie z dostawcami kontraktów o wysokiej wartości, zarządzanie rozwiązaniami logistycznymi, prowadzenie badań i analiz rynkowych, optymalizowanie kosztów produktów, a także zapewnianie dostępu do zaawansowanych operacji i strategii. Każdy mój dzień w pracy wygląda inaczej. Ambitne wyzwania związane ze zmianami walutowymi, zmianami politycznymi, postępem technologicznym, wahaniami środowiskowymi i zmianami społeczno-kulturowymi sprawiają, że bycie członkiem zespołu ds. zaopatrzenia jest jeszcze bardziej ekscytujące.

Dział ds. Operacyjnych

Dział ds. Operacyjnych odpowiada za planowanie, organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie wszystkich zasobów niezbędnych do produkcji towarów i usług w firmie McBride.

Alexandre Degiorgio
Profil członka zespołu
Alexandre Degiorgio
Foetz, Luksemburg Senior Opex Coach

W firmie McBride pracuję od ponad 10 lat i w tym czasie pracowałem na 5 różnych stanowiskach, co pozwoliło mi poszerzyć swój zakres umiejętności. Była to dla mnie wspaniała okazja do rozwijania się wraz z firmą. Spędziłem dużo czasu na hali produkcyjnej oraz dowiedziałem się wiele na temat kontaktów międzyludzkich i aspektów technicznych. Różne pełnione przeze mnie funkcje w firmie McBride pozwoliły mi poszerzyć wiedzę i umiejętności przy wsparciu wielu ludzi, od których mogłem się uczyć. Obsługiwanie zakładów odmiennych kulturowo to bardzo pozytywne zajęcie, które podnosi wartość mojej pracy. Dziękuję wam wszystkim, których znam już od tylu lat. Na sukces firmy McBride pracujemy wspólnie.

Dział Zasobów Ludzkich

Zespół Działu Zasobów Ludzkich odpowiedzialny jest za wszystkie sprawy związane z pracownikami. Jego zadaniem jest umożliwienie realizacji priorytetów strategicznych organizacji. Obsługuje cały okres zatrudnienia pracownika, w tym proces rekrutacyjny, szkolenia i rozwój oraz wynagrodzenia i świadczenia pracownicze.

Chantal Vereenooghe
Profil członka zespołu
Chantal Vereenooghe
Ieper, Belgia HR Manager

Pracę w firmie McBride rozpoczęłam w roku 2001. W chwili obecnej jestem Kierownikiem ds. Zasobów Ludzkich w zakładzie produkcyjnym w Ieper w Belgii. Firma McBride to miejsce pracy o zasięgu międzynarodowym, które inspiruje ludzi do pracy w zespołach i przejmowania kierownictwa. Pozwalamy pracownikom rozwijać swoje talenty i kompetencje na różnych stanowiskach pracy w dziale produkcji, w magazynie, w dziale produkcji, w magazynie, w dziale dystrybucji, w dziale jakości, w dziale bhp i ochrony środowiska, w dziale sprzedaży i marketingu, w dziale finansów i w innych obszarach działalności firmy. Motywem przewodnim naszej firmy jest tworzenie możliwości dotarcia do różnych kultur, a w miejscach, w których są zlokalizowani nasi współpracownicy, kreowanie pracy w rodzinnej atmosferze. Wzbudzanie zainteresowania ze strony osób, którzy pasjonują się artykułami stosowanymi w gospodarstwach domowych, sposobem ich tworzenia i produkcji oraz metodami dystrybucji do supermarketów, w których robią codzienne zakupy. Właśnie to jest kluczem do sukcesu naszej firmy.

Administracja i Obsługa Prawna

Zespół obsługi prawnej odpowiedzialny jest za sprawne administrowanie firmą McBride, w szczególności zapewnienie zgodności z wymogami ustawowymi i przepisami oraz koordynowanie działań związanych z wdrażaniem decyzji zarządu.

Angelique Fremaux
Profil członka zespołu
Angelique Fremaux
Estaimpuis, Belgia Prawnik ds. Umów Handlowych

Od pierwszego dnia po podjęciu pracy w firmie McBride byłam pod wrażeniem tego, jak firma przekazuje do wykonania ambitne zadania już od pierwszego dnia. Praca w dziale, do którego należę, jest bardzo ekscytująca. Mam możliwość zarządzania różnymi projektami w ciągu tego samego dnia i angażowania się w nowe zadania. Zapewnienie doradztwa prawnego i wsparcia globalnej firmie jest z natury rzeczy zadaniem skomplikowanym, ale zespół działu prawnego jest dumny z tego, że może wspierać zespoły firmy McBride, pełniąc funkcję niezbędnego partnera biznesowego.

Dział Finansów

Dział Finansów odpowiada za planowanie, organizowanie, przeprowadzanie audytów, księgowość i kontrolę finansów w firmie McBride, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych.

John Bertone
Profil członka zespołu
John Bertone
Powders, Aerosols and Asia Finance Director

Pracę w McBride rozpocząłem w 2016 roku jako Szef Działu Finansów dla naszego południowego regionu (Włochy i Hiszpania). Następnie pełniłem funkcję Szefa Finansowego w Dziale Handlowym (Europa), a obecnie Dyrektora Finansowego Dywizji Proszków, Aerozoli i Azji. Myślę, że ten rozwój wiele mówi o możliwościach dostępnych w McBride, możliwościach na rozwój zarówno zawodowy jak i osobisty wewnątrz naszej firmy. Chociaż ciągle pracuję w Dziale Finansowym, regularnie współpracuję z zespołami handlowymi, operacyjnymi, rozwoju produktu i łańcucha dostaw. W rzeczywistości to właśnie ta partnerska współpraca z wieloma działami pozwoliła mi poznać większość naszej organizacji. Dla mnie, współpraca ludzi z różnych krajów i środowisk jest jednym z najlepszych aspektów pracy w międzynarodowej firmie i jest to w dużej mierze sposób pracy w McBride - interakcje z kolegami z różnych lokalizacji McBride. Różnorodność zespołów i wyraźne zaangażowanie wszystkich w McBride sprawia, że jest to satysfakcjonujące miejsce pracy

Nasze zasady

Zasady firmy McBride stanowią główną oś działań w ramach współpracy ze wszystkimi interesariuszami. Mają one na celu stworzenie zdrowego i pozytywnego środowiska pracy dla wszystkich

Zawsze zaangażowani

Zapewniamy oczekiwaną jakość / wyniki

Bierzemy odpowiedzialność za zadania

Jesteśmy otwarci na zmiany

Współpraca

Pracujemy na rzecz „jednego McBride”

Rozwijamy naszych pracowników

Doceniamy różnorodność i dociekliwość

Dążenie do bycia najlepszym

Dostarczamy najlepsze wyniki dla naszego biznesu na czas

Każdego dnia uczymy się i doskonalimy

Postępujemy etycznie

Przyjmowanie i przekazywanie odpowiedzialności

Biorę pełną odpowiedzialność za moje działania i decyzje

Biorę odpowiedzialność za to, co robię i jestem z dumny/a ze swojej pracy

Wspólny rozwój

Jednym z naszych strategicznych priorytetów jest WSPÓLNY Rozwój i Wzrost w ramach Programu Rozwoju „Let’s GROW”. Mamy świadomość tego, że aby rozwijać naszą działalność, musimy inwestować w naszych pracowników i stawiać na ich rozwój poprzez zachęcanie ich do zaangażowania, rozwijania kompetencji i podejmowania wyzwań.

Wykonawczy

Zespół Działu Zasobów Ludzkich odpowiedzialny jest za wszystkie sprawy związane z pracownikami. Jego zadaniem jest umożliwienie realizacji priorytetów strategicznych organizacji. Obsługuje cały cykl życia pracownika, w tym proces rekrutacyjny, szkolenia i rozwój oraz wynagrodzenia i świadczenia pracownicze.

STRATEGICZNE Przywództwo

Program „STRATEGIC Leadership” ma na celu stworzenie przestrzeni, w której liderzy będą mieli możliwość zastanowienia się nad własnymi wyzwaniami oraz nad tym, w jaki sposób mogą realizować strategiczne przywództwo w firmie McBride. Zadaniem liderów jest skupienie się na strategicznym myśleniu oraz związanej z nim wiedzy i technikach w celu określenia jasnego, strategicznego kierunku.

Program jest przeznaczony dla kierownictwa firmy, którzy pełnią już strategiczne role lub zostali zidentyfikowani w ramach Programu Rozwoju Talentów w firmie McBride.

Program ma charakter mieszany i jest realizowany modułowo przez okres dziewięciu miesięcy.

Realizowany jest w języku angielskim w różnych lokalizacjach w całej Europie.

Przewodzenie i Wpływ

Program „Leading with IMPACT” pełni rolę łącznika pomiędzy programem „Learning 2 Lead” i programem „STRATEGIC Leadership”. Wspiera liderów średniego i wyższego szczebla, którzy dzięki programowi rozwoju talentów zostali uznani za posiadających potencjał na swojej drodze rozwoju przywództwa.

Program ma charakter mieszany i jest realizowany modułowo przez okres sześciu miesięcy.

Realizowany jest w języku angielskim w różnych lokalizacjach w całej Europie.

Zarządzanie zespołem

Program „Learning 2 Lead” ma na celu rozwój młodszych stażem kierowników w kierunku zarządzania zespołem. Celem programu jest rozwijanie kluczowych umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania oraz rozwijania siebie i swoich zespołów.

Program przeznaczony jest w szczególności dla pracowników, którzy po raz pierwszy przechodzą ze statusu pracownika wnoszącego duży wkład indywidualnie na stanowisko lidera lub którzy dokonali tego przejścia w ciągu ostatnich dwóch lat.

Program realizowany jest w ciągu czterech dni, w dwóch modułach po dwa dni.

Realizowany jest we wszystkich lokalizacjach firmy McBride i we wszystkich lokalnych językach.

Inwestuję w SIEBIE

Program “Investing in ME” skierowany jest do każdego pracownika. Realizowany jest w ciągu dwóch dni, a jego celem jest zdanie sobie sprawy z własnych umiejętności i rozwijanie ich w celu podniesienia efektywności swojej pracy.

Realizowany jest we wszystkich lokalizacjach firmy McBride i we wszystkich lokalnych językach.

Wykonawczy

More

Wykonawczy

Zespół Działu Zasobów Ludzkich odpowiedzialny jest za wszystkie sprawy związane z pracownikami. Jego zadaniem jest umożliwienie realizacji priorytetów strategicznych organizacji. Obsługuje cały cykl życia pracownika, w tym proces rekrutacyjny, szkolenia i rozwój oraz wynagrodzenia i świadczenia pracownicze.

STRATEGICZNE Przywództwo

More

STRATEGICZNE Przywództwo

Program „STRATEGIC Leadership” ma na celu stworzenie przestrzeni, w której liderzy będą mieli możliwość zastanowienia się nad własnymi wyzwaniami oraz nad tym, w jaki sposób mogą realizować strategiczne przywództwo w firmie McBride. Zadaniem liderów jest skupienie się na strategicznym myśleniu oraz związanej z nim wiedzy i technikach w celu określenia jasnego, strategicznego kierunku.

Program jest przeznaczony dla kierownictwa firmy, którzy pełnią już strategiczne role lub zostali zidentyfikowani w ramach Programu Rozwoju Talentów w firmie McBride.

Program ma charakter mieszany i jest realizowany modułowo przez okres dziewięciu miesięcy.

Realizowany jest w języku angielskim w różnych lokalizacjach w całej Europie.

Przewodzenie i Wpływ

More

Przewodzenie i Wpływ

Program „Leading with IMPACT” pełni rolę łącznika pomiędzy programem „Learning 2 Lead” i programem „STRATEGIC Leadership”. Wspiera liderów średniego i wyższego szczebla, którzy dzięki programowi rozwoju talentów zostali uznani za posiadających potencjał na swojej drodze rozwoju przywództwa.

Program ma charakter mieszany i jest realizowany modułowo przez okres sześciu miesięcy.

Realizowany jest w języku angielskim w różnych lokalizacjach w całej Europie.

Zarządzanie zespołem

More

Zarządzanie zespołem

Program „Learning 2 Lead” ma na celu rozwój młodszych stażem kierowników w kierunku zarządzania zespołem. Celem programu jest rozwijanie kluczowych umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania oraz rozwijania siebie i swoich zespołów.

Program przeznaczony jest w szczególności dla pracowników, którzy po raz pierwszy przechodzą ze statusu pracownika wnoszącego duży wkład indywidualnie na stanowisko lidera lub którzy dokonali tego przejścia w ciągu ostatnich dwóch lat.

Program realizowany jest w ciągu czterech dni, w dwóch modułach po dwa dni.

Realizowany jest we wszystkich lokalizacjach firmy McBride i we wszystkich lokalnych językach.

Inwestuję w SIEBIE

More

Inwestuję w SIEBIE

Program “Investing in ME” skierowany jest do każdego pracownika. Realizowany jest w ciągu dwóch dni, a jego celem jest zdanie sobie sprawy z własnych umiejętności i rozwijanie ich w celu podniesienia efektywności swojej pracy.

Realizowany jest we wszystkich lokalizacjach firmy McBride i we wszystkich lokalnych językach.

Coaching i mentoring w firmie McBride

Firma McBride jest dumna z tego, że oferuje wewnętrzny program coachingu i mentoringu dla wszystkich współpracowników. Program umożliwia podjęcie samokształcenia, poprawę wyników oraz zdanie sobie sprawy z własnego potencjału i wykorzystanie go w swojej dalszej pracy.