Pełne wsparcie. Pełne zaangażowanie.

Sprawdź, jakie podejmujemy działania, i poznaj niektórych z naszych utalentowanych współpracowników.

Dział handlowy

More

Dział handlowy

Zespół Działu Handlowego zajmuje się identyfikacją i rozwijaniem możliwości biznesowych oraz rentownym zarządzaniem projektami i kontraktami na każdym etapie, od momentu uruchomienia do momentu zakończenia.

Martin Petersen
Profil członka zespołu
Martin Petersen
Hammel, Dania Kierownik ds. Rozwoju Biznesu

Dołączyłem do McBride w wyniku przejęcia firmy danlind. Przez ostatnie 2 lata byłem częścią Działu Sprzedaży ds. Produkcji Kontraktowej. Na swoim stanowisku współpracuję z kolegami z wielu różnych zakładów i krajów. Jest to dla mnie bardzo inspirujące i motywujące.

Dział Systemów Informatycznych Grupy

More

Dział Systemów Informatycznych Grupy

Zespół Działu Systemów Informatycznych Grupy obsługuje wszystkie sprawy związane z IT, w tym sprzęt, oprogramowanie, systemy łączności oraz wszystkie obszary, które wiążą się z przekazywaniem informacji i systemy ułatwiające komunikację.

June Lynch
Profil członka zespołu
June Lynch
Manchester, Wielka Brytania Kierownik Zespołu ds. Produkcji i Danych Podstawowych

Dołączyłam do McBride prawie 18 lat temu. Dołączyłam do zespołu „GIS and SAP Applications”, który zajmuje się procesami produkcyjnymi i wytwarzaniem, zarządzaniem magazynem, jakością itp. Zespół odpowiedzialny jest także za dane podstawowe w systemie SAP, które napędzają biznes oraz za moduł regulacyjny SAP, który klasyfikuje nasze produkty. Początkowo wspieraliśmy i rozwijaliśmy tylko brytyjskie systemy i procesy, ale w roku 2012 przejęliśmy odpowiedzialność za wszystkie zakłady produkcyjne i procesy magazynowe w całej firmie McBride. W chwili obecnej jestem kierownikiem tego zespołu. Wraz z dążeniem do ciągłego doskonalenia szukamy sposobów na wykorzystanie funkcjonalności systemu SAP i nowych technologii do wsparcia działalności na poziomie operacyjnym. Firma McBride wierzy w swoich pracowników, dlatego w ramach tego wsparcia i rozwoju wprowadzono wewnętrzny Program Coachingu i Mentoringu. Firma wspierała mój rozwój. Obecnie jestem coachem wewnętrznym. Prowadzę coaching dla pracowników na wszystkich poziomach i ze wszystkich obszarów działalności, aby pomóc im zrozumieć ich cele i istotę rozwoju osobistego. Funkcję coacha wewnętrznego pełnię od 7 lat. Praca ta daje mi ogromną satysfakcję.

Badania i Rozwój

More

Badania i Rozwój

Nasza funkcja badań i rozwoju odpowiada za innowacje, wprowadzanie i ulepszanie naszego profilu produktu. Obejmuje rozwój receptur i opakowań, skanowanie technologii i innowacje, zgodność regulacyjną produktów i uprzemysłowienie.

Kirsty Jones
Profil członka zespołu
Kirsty Jones
Middleton, Wielka Brytania Starszy kierownik ds. Bezpieczeństwa produktu

Od momentu rozpoczęcia pracy w McBride prawie 14 lat temu ciągle jestem wspierany zarówno w rozwoju zawodowym, jak i osobistym. Obejmuje to sponsoring kwalifikacji podyplomowych, szkoleń z zarządzania, coachingu i zarządzania projektami.

Zakupy Grupowe

More

Zakupy Grupowe

Zespół Działu Zakupów Grupowych podejmuje działania z zakresu pozyskiwania dostawców, prowadzi negocjacje i dokonuje strategicznych wyborów towarów i usług istotnych z punktu widzenia firmy McBride.

Matthew Murray
Profil członka zespołu
Matthew Murray
Middleton, Wielka Brytania Group Senior Buyer

Moje życie w firmie McBride rozpoczęło się we wrześniu 2018 roku. Dołączyłem do Zespołu ds. Zakupów Środków Powierzchniowo Czynnych. Praca w dziale zaopatrzenia wiąże się z odpowiedzialnością za podejmowanie kluczowych decyzji. Do moich obowiązków należy negocjowanie z dostawcami kontraktów o wysokiej wartości, zarządzanie rozwiązaniami logistycznymi, prowadzenie badań i analiz rynkowych, optymalizowanie kosztów produktów, a także zapewnianie dostępu do zaawansowanych operacji i strategii. Każdy mój dzień w pracy wygląda inaczej. Ambitne wyzwania związane ze zmianami walutowymi, zmianami politycznymi, postępem technologicznym, wahaniami środowiskowymi i zmianami społeczno-kulturowymi sprawiają, że bycie członkiem zespołu ds. zaopatrzenia jest jeszcze bardziej ekscytujące.

Dział ds. Operacyjnych

More

Dział ds. Operacyjnych

Dział ds. Operacyjnych odpowiada za planowanie, organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie wszystkich zasobów niezbędnych do produkcji towarów i usług w firmie McBride.

Alexandre Degiorgio
Profil członka zespołu
Alexandre Degiorgio
Foetz, Luksemburg Senior Opex Coach Team Leader - Powders

W firmie McBride pracuję od 13 lat. W tym czasie pracowałem na 5 różnych stanowiskach, co pozwoliło mi poszerzyć swój zakres umiejętności. Była to dla mnie wspaniała okazja do rozwijania się wraz z firmą. Spędziłem dużo czasu na hali produkcyjnej oraz dowiedziałem się wiele na temat kontaktów międzyludzkich i aspektów technicznych. Różne pełnione przeze mnie funkcje w firmie McBride pozwoliły mi poszerzyć wiedzę i umiejętności przy wsparciu wielu ludzi, od których mogłem się uczyć. Obsługiwanie zakładów odmiennych kulturowo to bardzo pozytywne zajęcie, które podnosi wartość mojej pracy. Dziękuję wam wszystkim, których znam już od tylu lat. Na sukces firmy McBride pracujemy wspólnie.

Dział Zasobów Ludzkich

More

Dział Zasobów Ludzkich

Zespół Działu Zasobów Ludzkich odpowiedzialny jest za wszystkie sprawy związane z pracownikami. Jego zadaniem jest umożliwienie realizacji priorytetów strategicznych organizacji. Obsługuje cały okres zatrudnienia pracownika, w tym proces rekrutacyjny, szkolenia i rozwój oraz wynagrodzenia i świadczenia pracownicze.

Chantal Vereenooghe
Profil członka zespołu
Chantal Vereenooghe
Ieper, Belgia HR Manager

Pracę w firmie McBride rozpoczęłam w roku 2001. W chwili obecnej jestem Kierownikiem ds. Zasobów Ludzkich w zakładzie produkcyjnym w Ieper w Belgii. Firma McBride to miejsce pracy o zasięgu międzynarodowym, które inspiruje ludzi do pracy w zespołach i przejmowania kierownictwa. Pozwalamy pracownikom rozwijać swoje talenty i kompetencje na różnych stanowiskach pracy w dziale produkcji, w magazynie, w dziale produkcji, w magazynie, w dziale dystrybucji, w dziale jakości, w dziale bhp i ochrony środowiska, w dziale sprzedaży i marketingu, w dziale finansów i w innych obszarach działalności firmy. Motywem przewodnim naszej firmy jest tworzenie możliwości dotarcia do różnych kultur, a w miejscach, w których są zlokalizowani nasi współpracownicy, kreowanie pracy w rodzinnej atmosferze. Wzbudzanie zainteresowania ze strony osób, którzy pasjonują się artykułami stosowanymi w gospodarstwach domowych, sposobem ich tworzenia i produkcji oraz metodami dystrybucji do supermarketów, w których robią codzienne zakupy. Właśnie to jest kluczem do sukcesu naszej firmy.

Administracja i Obsługa Prawna

More

Administracja i Obsługa Prawna

Zespół Obsługi Prawnej odpowiedzialny jest za sprawne administrowanie firmą McBride, w szczególności zapewnienie zgodności z wymogami ustawowymi i przepisami oraz koordynowanie działań związanych z wdrażaniem decyzji zarządu.

Angelique Fremaux
Profil członka zespołu
Angelique Fremaux
Estaimpuis, Belgia Prawnik ds. Umów Handlowych

Od pierwszego dnia po podjęciu pracy w firmie McBride w zeszłym roku byłam pod wrażeniem tego, jak firma przekazuje do wykonania ambitne zadania już od pierwszego dnia. Praca w dziale, do którego należę, jest bardzo ekscytująca. Mam możliwość zarządzania różnymi projektami w ciągu tego samego dnia i angażowania się w nowe zadania. Zapewnienie doradztwa prawnego i wsparcia globalnej firmie jest z natury rzeczy zadaniem skomplikowanym, ale zespół Działu Prawnego jest dumny z tego, że może wspierać zespoły firmy McBride, pełniąc funkcję niezbędnego partnera biznesowego.

Dział Finansów

More

Dział Finansów

Dział Finansów odpowiada za planowanie, organizowanie, przeprowadzanie audytów, księgowość i kontrolę finansów w firmie McBride, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych.

Manesh Mistry
Profil członka zespołu
Manesh Mistry
Middleton, Wielka Brytania Finance Business Partner- distribution

W lutym 2020 mija 14 miesięcy odkąd pracuję w McBride. Dystrybucja była wcześniej obszarem, który nie skupiał uwagi firmy dlatego podjęcie się czegoś co wydawało się być niezapisaną kartką okazało się być dużym wyzwaniem, ale jednocześnie stało się możliwością kreowania przyszłości usług transportowych w firmie. Po uzyskaniu szerszej wiedzy o istniejącej sieci dystrybucji, starałem się stworzyć fundament naszej działalności operacyjnej i finansowej. Z pomocą szerokiej wiedzy kompetentnych zespołów byliśmy w stanie zmniejszyć istniejące tam różnice. Rezultatem jest możliwość zidentyfikowania kierunku rozwoju naszej sieci i stwierdzenie jak zmiany operacyjne oraz stawiane wyzwania wpływają finansowo na firmę McBride. Co najważniejsze rozwinęliśmy i podtrzymujemy kulturę ciągłego doskonalenia się co, uważam, powinno być istotne dla wszystkich pracowników. McBride umożliwił mi wykorzystanie moich dodatkowych umiejętności w kontaktach z partnerami i w ramach szerszej sieci. Jest to bardzo ważne ponieważ powinniśmy rozwijać się nie tylko zawodowo, ale również stawiać na swój rozwój osobisty.

Dział handlowy

Zespół Działu Handlowego zajmuje się identyfikacją i rozwijaniem możliwości biznesowych oraz rentownym zarządzaniem projektami i kontraktami na każdym etapie, od momentu uruchomienia do momentu zakończenia.

Martin Petersen
Profil członka zespołu
Martin Petersen
Hammel, Dania Kierownik ds. Rozwoju Biznesu

Dołączyłem do McBride w wyniku przejęcia firmy danlind. Przez ostatnie 2 lata byłem częścią Działu Sprzedaży ds. Produkcji Kontraktowej. Na swoim stanowisku współpracuję z kolegami z wielu różnych zakładów i krajów. Jest to dla mnie bardzo inspirujące i motywujące.

Dział Systemów Informatycznych Grupy

Zespół Działu Systemów Informatycznych Grupy obsługuje wszystkie sprawy związane z IT, w tym sprzęt, oprogramowanie, systemy łączności oraz wszystkie obszary, które wiążą się z przekazywaniem informacji i systemy ułatwiające komunikację.

June Lynch
Profil członka zespołu
June Lynch
Manchester, Wielka Brytania Kierownik Zespołu ds. Produkcji i Danych Podstawowych

Dołączyłam do McBride prawie 18 lat temu. Dołączyłam do zespołu „GIS and SAP Applications”, który zajmuje się procesami produkcyjnymi i wytwarzaniem, zarządzaniem magazynem, jakością itp. Zespół odpowiedzialny jest także za dane podstawowe w systemie SAP, które napędzają biznes oraz za moduł regulacyjny SAP, który klasyfikuje nasze produkty. Początkowo wspieraliśmy i rozwijaliśmy tylko brytyjskie systemy i procesy, ale w roku 2012 przejęliśmy odpowiedzialność za wszystkie zakłady produkcyjne i procesy magazynowe w całej firmie McBride. W chwili obecnej jestem kierownikiem tego zespołu. Wraz z dążeniem do ciągłego doskonalenia szukamy sposobów na wykorzystanie funkcjonalności systemu SAP i nowych technologii do wsparcia działalności na poziomie operacyjnym. Firma McBride wierzy w swoich pracowników, dlatego w ramach tego wsparcia i rozwoju wprowadzono wewnętrzny Program Coachingu i Mentoringu. Firma wspierała mój rozwój. Obecnie jestem coachem wewnętrznym. Prowadzę coaching dla pracowników na wszystkich poziomach i ze wszystkich obszarów działalności, aby pomóc im zrozumieć ich cele i istotę rozwoju osobistego. Funkcję coacha wewnętrznego pełnię od 7 lat. Praca ta daje mi ogromną satysfakcję.

Badania i Rozwój

Nasza funkcja badań i rozwoju odpowiada za innowacje, wprowadzanie i ulepszanie naszego profilu produktu. Obejmuje rozwój receptur i opakowań, skanowanie technologii i innowacje, zgodność regulacyjną produktów i uprzemysłowienie.

Kirsty Jones
Profil członka zespołu
Kirsty Jones
Middleton, Wielka Brytania Starszy kierownik ds. Bezpieczeństwa produktu

Od momentu rozpoczęcia pracy w McBride prawie 14 lat temu ciągle jestem wspierany zarówno w rozwoju zawodowym, jak i osobistym. Obejmuje to sponsoring kwalifikacji podyplomowych, szkoleń z zarządzania, coachingu i zarządzania projektami.

Zakupy Grupowe

Zespół Działu Zakupów Grupowych podejmuje działania z zakresu pozyskiwania dostawców, prowadzi negocjacje i dokonuje strategicznych wyborów towarów i usług istotnych z punktu widzenia firmy McBride.

Matthew Murray
Profil członka zespołu
Matthew Murray
Middleton, Wielka Brytania Group Senior Buyer

Moje życie w firmie McBride rozpoczęło się we wrześniu 2018 roku. Dołączyłem do Zespołu ds. Zakupów Środków Powierzchniowo Czynnych. Praca w dziale zaopatrzenia wiąże się z odpowiedzialnością za podejmowanie kluczowych decyzji. Do moich obowiązków należy negocjowanie z dostawcami kontraktów o wysokiej wartości, zarządzanie rozwiązaniami logistycznymi, prowadzenie badań i analiz rynkowych, optymalizowanie kosztów produktów, a także zapewnianie dostępu do zaawansowanych operacji i strategii. Każdy mój dzień w pracy wygląda inaczej. Ambitne wyzwania związane ze zmianami walutowymi, zmianami politycznymi, postępem technologicznym, wahaniami środowiskowymi i zmianami społeczno-kulturowymi sprawiają, że bycie członkiem zespołu ds. zaopatrzenia jest jeszcze bardziej ekscytujące.

Dział ds. Operacyjnych

Dział ds. Operacyjnych odpowiada za planowanie, organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie wszystkich zasobów niezbędnych do produkcji towarów i usług w firmie McBride.

Alexandre Degiorgio
Profil członka zespołu
Alexandre Degiorgio
Foetz, Luksemburg Senior Opex Coach Team Leader - Powders

W firmie McBride pracuję od 13 lat. W tym czasie pracowałem na 5 różnych stanowiskach, co pozwoliło mi poszerzyć swój zakres umiejętności. Była to dla mnie wspaniała okazja do rozwijania się wraz z firmą. Spędziłem dużo czasu na hali produkcyjnej oraz dowiedziałem się wiele na temat kontaktów międzyludzkich i aspektów technicznych. Różne pełnione przeze mnie funkcje w firmie McBride pozwoliły mi poszerzyć wiedzę i umiejętności przy wsparciu wielu ludzi, od których mogłem się uczyć. Obsługiwanie zakładów odmiennych kulturowo to bardzo pozytywne zajęcie, które podnosi wartość mojej pracy. Dziękuję wam wszystkim, których znam już od tylu lat. Na sukces firmy McBride pracujemy wspólnie.

Dział Zasobów Ludzkich

Zespół Działu Zasobów Ludzkich odpowiedzialny jest za wszystkie sprawy związane z pracownikami. Jego zadaniem jest umożliwienie realizacji priorytetów strategicznych organizacji. Obsługuje cały okres zatrudnienia pracownika, w tym proces rekrutacyjny, szkolenia i rozwój oraz wynagrodzenia i świadczenia pracownicze.

Chantal Vereenooghe
Profil członka zespołu
Chantal Vereenooghe
Ieper, Belgia HR Manager

Pracę w firmie McBride rozpoczęłam w roku 2001. W chwili obecnej jestem Kierownikiem ds. Zasobów Ludzkich w zakładzie produkcyjnym w Ieper w Belgii. Firma McBride to miejsce pracy o zasięgu międzynarodowym, które inspiruje ludzi do pracy w zespołach i przejmowania kierownictwa. Pozwalamy pracownikom rozwijać swoje talenty i kompetencje na różnych stanowiskach pracy w dziale produkcji, w magazynie, w dziale produkcji, w magazynie, w dziale dystrybucji, w dziale jakości, w dziale bhp i ochrony środowiska, w dziale sprzedaży i marketingu, w dziale finansów i w innych obszarach działalności firmy. Motywem przewodnim naszej firmy jest tworzenie możliwości dotarcia do różnych kultur, a w miejscach, w których są zlokalizowani nasi współpracownicy, kreowanie pracy w rodzinnej atmosferze. Wzbudzanie zainteresowania ze strony osób, którzy pasjonują się artykułami stosowanymi w gospodarstwach domowych, sposobem ich tworzenia i produkcji oraz metodami dystrybucji do supermarketów, w których robią codzienne zakupy. Właśnie to jest kluczem do sukcesu naszej firmy.

Administracja i Obsługa Prawna

Zespół Obsługi Prawnej odpowiedzialny jest za sprawne administrowanie firmą McBride, w szczególności zapewnienie zgodności z wymogami ustawowymi i przepisami oraz koordynowanie działań związanych z wdrażaniem decyzji zarządu.

Angelique Fremaux
Profil członka zespołu
Angelique Fremaux
Estaimpuis, Belgia Prawnik ds. Umów Handlowych

Od pierwszego dnia po podjęciu pracy w firmie McBride w zeszłym roku byłam pod wrażeniem tego, jak firma przekazuje do wykonania ambitne zadania już od pierwszego dnia. Praca w dziale, do którego należę, jest bardzo ekscytująca. Mam możliwość zarządzania różnymi projektami w ciągu tego samego dnia i angażowania się w nowe zadania. Zapewnienie doradztwa prawnego i wsparcia globalnej firmie jest z natury rzeczy zadaniem skomplikowanym, ale zespół Działu Prawnego jest dumny z tego, że może wspierać zespoły firmy McBride, pełniąc funkcję niezbędnego partnera biznesowego.

Dział Finansów

Dział Finansów odpowiada za planowanie, organizowanie, przeprowadzanie audytów, księgowość i kontrolę finansów w firmie McBride, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych.

Manesh Mistry
Profil członka zespołu
Manesh Mistry
Middleton, Wielka Brytania Finance Business Partner- distribution

W lutym 2020 mija 14 miesięcy odkąd pracuję w McBride. Dystrybucja była wcześniej obszarem, który nie skupiał uwagi firmy dlatego podjęcie się czegoś co wydawało się być niezapisaną kartką okazało się być dużym wyzwaniem, ale jednocześnie stało się możliwością kreowania przyszłości usług transportowych w firmie. Po uzyskaniu szerszej wiedzy o istniejącej sieci dystrybucji, starałem się stworzyć fundament naszej działalności operacyjnej i finansowej. Z pomocą szerokiej wiedzy kompetentnych zespołów byliśmy w stanie zmniejszyć istniejące tam różnice. Rezultatem jest możliwość zidentyfikowania kierunku rozwoju naszej sieci i stwierdzenie jak zmiany operacyjne oraz stawiane wyzwania wpływają finansowo na firmę McBride. Co najważniejsze rozwinęliśmy i podtrzymujemy kulturę ciągłego doskonalenia się co, uważam, powinno być istotne dla wszystkich pracowników. McBride umożliwił mi wykorzystanie moich dodatkowych umiejętności w kontaktach z partnerami i w ramach szerszej sieci. Jest to bardzo ważne ponieważ powinniśmy rozwijać się nie tylko zawodowo, ale również stawiać na swój rozwój osobisty.

Nasze zasady

Zasady firmy McBride stanowią główną oś działań w ramach współpracy ze wszystkimi interesariuszami. Mają one na celu stworzenie zdrowego i pozytywnego środowiska pracy dla wszystkich

Praca zespołowa

Pracuj wspólnie z innymi, ucz się na błędach, wspieraj innych i szanuj ich opinie niezależnie od własnych poglądów.

Pomyśl o potrzebach zespołu i skup się na osiąganiu wspólnych wyników.

Rozwiązujcie problemy jako zespół i rozliczajcie się wzajemnie za osiąganie wyników.

Miej odwagę, aby przedstawić do dyskusji wszystkie tematy i trudne kwestie i bądź gotowy do wspólnego podejmowania decyzji.

Przywództwo

Twórz środowisko, które zachęca do pracy zespołowej, zaangażowania i komunikacji.

Skieruj uwagę na wyniki i określ takie cele, które są konkretne i możliwe do zrealizowania.

Przejmij inicjatywę i odpowiedzialność, idź bez wahania do przodu i szybko rozwiązuj problemy.

Nie toleruj wyników, które są niezadowalające, lub zachowań, które są sprzeczne z naszymi zasadami.

Zaangażowanie

Bierz aktywny udział w realizacji naszej misji, wizji i celach.

Podejmuj decyzje, angażuj się w plany i zawsze szukaj ulepszeń.

Bierz udział w dyskusjach i debatach.

Działaj szybko, sprawnie i pewnie.

Komunikacja

Bądź otwarty w kontakcie z innymi.

Rozmawiaj z innymi i słuchaj, co mówią.

Podejmuj postawione przed tobą wyzwania i stawiaj je innym.

Nie bój się prosić o pomoc.

Wspólny rozwój

Jednym z naszych strategicznych priorytetów jest WSPÓLNY Rozwój i Wzrost w ramach Programu Rozwoju „Let’s GROW”. Mamy świadomość tego, że aby rozwijać naszą działalność, musimy inwestować w naszych pracowników i stawiać na ich rozwój poprzez zachęcanie ich do zaangażowania, rozwijania kompetencji i podejmowania wyzwań.

Wykonawczy

Zespół Działu Zasobów Ludzkich odpowiedzialny jest za wszystkie sprawy związane z pracownikami. Jego zadaniem jest umożliwienie realizacji priorytetów strategicznych organizacji. Obsługuje cały cykl życia pracownika, w tym proces rekrutacyjny, szkolenia i rozwój oraz wynagrodzenia i świadczenia pracownicze.

STRATEGICZNE Przywództwo

Program „STRATEGIC Leadership” ma na celu stworzenie przestrzeni, w której liderzy będą mieli możliwość zastanowienia się nad własnymi wyzwaniami oraz nad tym, w jaki sposób mogą realizować strategiczne przywództwo w firmie McBride. Zadaniem liderów jest skupienie się na strategicznym myśleniu oraz związanej z nim wiedzy i technikach w celu określenia jasnego, strategicznego kierunku.

Program jest przeznaczony dla kierownictwa firmy, którzy pełnią już strategiczne role lub zostali zidentyfikowani w ramach Programu Rozwoju Talentów w firmie McBride.

Program ma charakter mieszany i jest realizowany modułowo przez okres dziewięciu miesięcy.

Realizowany jest w języku angielskim w różnych lokalizacjach w całej Europie.

Przewodzenie i Wpływ

Program „Leading with IMPACT” pełni rolę łącznika pomiędzy programem „Learning 2 Lead” i programem „STRATEGIC Leadership”. Wspiera liderów średniego i wyższego szczebla, którzy dzięki programowi rozwoju talentów zostali uznani za posiadających potencjał na swojej drodze rozwoju przywództwa.

Program ma charakter mieszany i jest realizowany modułowo przez okres sześciu miesięcy.

Realizowany jest w języku angielskim w różnych lokalizacjach w całej Europie.

Zarządzanie zespołem

Program „Learning 2 Lead” ma na celu rozwój młodszych stażem kierowników w kierunku zarządzania zespołem. Celem programu jest rozwijanie kluczowych umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania oraz rozwijania siebie i swoich zespołów.

Program przeznaczony jest w szczególności dla pracowników, którzy po raz pierwszy przechodzą ze statusu pracownika wnoszącego duży wkład indywidualnie na stanowisko lidera lub którzy dokonali tego przejścia w ciągu ostatnich dwóch lat.

Program realizowany jest w ciągu czterech dni, w dwóch modułach po dwa dni.

Realizowany jest we wszystkich lokalizacjach firmy McBride i we wszystkich lokalnych językach.

Inwestuję w SIEBIE

Program “Investing in ME” skierowany jest do każdego pracownika. Realizowany jest w ciągu dwóch dni, a jego celem jest zdanie sobie sprawy z własnych umiejętności i rozwijanie ich w celu podniesienia efektywności swojej pracy.

Realizowany jest we wszystkich lokalizacjach firmy McBride i we wszystkich lokalnych językach.

Wykonawczy

More

Wykonawczy

Zespół Działu Zasobów Ludzkich odpowiedzialny jest za wszystkie sprawy związane z pracownikami. Jego zadaniem jest umożliwienie realizacji priorytetów strategicznych organizacji. Obsługuje cały cykl życia pracownika, w tym proces rekrutacyjny, szkolenia i rozwój oraz wynagrodzenia i świadczenia pracownicze.

STRATEGICZNE Przywództwo

More

STRATEGICZNE Przywództwo

Program „STRATEGIC Leadership” ma na celu stworzenie przestrzeni, w której liderzy będą mieli możliwość zastanowienia się nad własnymi wyzwaniami oraz nad tym, w jaki sposób mogą realizować strategiczne przywództwo w firmie McBride. Zadaniem liderów jest skupienie się na strategicznym myśleniu oraz związanej z nim wiedzy i technikach w celu określenia jasnego, strategicznego kierunku.

Program jest przeznaczony dla kierownictwa firmy, którzy pełnią już strategiczne role lub zostali zidentyfikowani w ramach Programu Rozwoju Talentów w firmie McBride.

Program ma charakter mieszany i jest realizowany modułowo przez okres dziewięciu miesięcy.

Realizowany jest w języku angielskim w różnych lokalizacjach w całej Europie.

Przewodzenie i Wpływ

More

Przewodzenie i Wpływ

Program „Leading with IMPACT” pełni rolę łącznika pomiędzy programem „Learning 2 Lead” i programem „STRATEGIC Leadership”. Wspiera liderów średniego i wyższego szczebla, którzy dzięki programowi rozwoju talentów zostali uznani za posiadających potencjał na swojej drodze rozwoju przywództwa.

Program ma charakter mieszany i jest realizowany modułowo przez okres sześciu miesięcy.

Realizowany jest w języku angielskim w różnych lokalizacjach w całej Europie.

Zarządzanie zespołem

More

Zarządzanie zespołem

Program „Learning 2 Lead” ma na celu rozwój młodszych stażem kierowników w kierunku zarządzania zespołem. Celem programu jest rozwijanie kluczowych umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania oraz rozwijania siebie i swoich zespołów.

Program przeznaczony jest w szczególności dla pracowników, którzy po raz pierwszy przechodzą ze statusu pracownika wnoszącego duży wkład indywidualnie na stanowisko lidera lub którzy dokonali tego przejścia w ciągu ostatnich dwóch lat.

Program realizowany jest w ciągu czterech dni, w dwóch modułach po dwa dni.

Realizowany jest we wszystkich lokalizacjach firmy McBride i we wszystkich lokalnych językach.

Inwestuję w SIEBIE

More

Inwestuję w SIEBIE

Program “Investing in ME” skierowany jest do każdego pracownika. Realizowany jest w ciągu dwóch dni, a jego celem jest zdanie sobie sprawy z własnych umiejętności i rozwijanie ich w celu podniesienia efektywności swojej pracy.

Realizowany jest we wszystkich lokalizacjach firmy McBride i we wszystkich lokalnych językach.

Coaching i mentoring w firmie McBride

Firma McBride jest dumna z tego, że oferuje wewnętrzny program coachingu i mentoringu dla wszystkich współpracowników. Program umożliwia podjęcie samokształcenia, poprawę wyników oraz zdanie sobie sprawy z własnego potencjału i wykorzystanie go w swojej dalszej pracy.