W 2021 r. wprowadziliśmy nowy, poszerzony plan dotyczący kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG). Bazuje on na naszych dotychczasowych programach w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i ochrony środowiska, skupiając wszystkie zobowiązania w ramach jednego, harmonijnego i skuteczniejszego podejścia.

To ambitne nowe podejście jest elementem programu zmiany strategii o nazwie „Compass”, prowadzonego bezpośrednio przez naszego dyrektora naczelnego. Każdym komponentem ESG zajmuje się wyznaczony sponsor wyższego szczebla odpowiedzialny za dalszą realizację tej inicjatywy.

Prowadzone są już prace w celu obliczenia śladu węglowego naszej firmy, a wynik będzie stanowił punkt odniesienia przy ustalaniu przyszłych celów. W tej chwili czynimy zadowalające postępy na drodze do realizacji celów sformułowanych w ubiegłym roku w dokumencie „Zrównoważony rozwój produktów 2025”. Są one oparte na czterech głównych filarach: ograniczenie stosowania tworzyw sztucznych, możliwość recyklingu tworzyw sztucznych, zmniejszanie wielkości produktów oraz odpowiedzialne pozyskiwanie surowców.

W toku jest także ocena głównych zagadnień w sferze społecznej i zarządczej, bazująca na mocno już ugruntowanych zasadach dotyczących relacji pracowniczych i zaangażowania w lokalnych społecznościach oraz standardach zarządzania. Pomoże nam to wyznaczyć nowe standardy dotyczące naszych zobowiązań w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych w naszej firmie.

Kwestie środowiskowe

Kwestie środowiskowe

Dążymy do tego, aby każdy nowy opracowany przez nas produkt był bardziej przyjazny dla środowiska niż jego poprzednik. Nasz zespół ds. środowiska ustalił już cele dotyczące zrównoważonego rozwoju produktów na rok 2025 i wyznaczył nasze główne aspiracje w obszarze energii i odpadów.

Kwestie społeczne

Kwestie społeczne

Zespół ds. społecznych skupia się na rozwijaniu naszych imponujących dotychczasowych działań w takich dziedzinach jak zdrowie i dobrostan, działalność pożytku publicznego i na rzecz lokalnych społeczności, godność i równość oraz szkolenia i praktyki dotyczące zatrudnienia.

Kwestie zarządcze

Kwestie zarządcze

Z uwagi na to, że jesteśmy spółką publiczną, wiele z obszarów związanych z najlepszymi praktykami, którymi zajmuje się zespół ds. zarządczych, mieści się w ramach normalnego działania firmy McBride. Zespół ten dba o to, abyśmy przestrzegali najwyższych standardów zarządzania w każdym aspekcie naszego podejmowania decyzji.