Zużycie energii

Skupiamy się na tym, aby wciąż zmniejszać nasz wpływ na środowisko poprzez efektywne i skuteczne projektowanie procesów, produkcję i zrównoważoną działalność operacyjną. Główny nacisk w działaniach kładziemy na efektywność energetyczną i zwiększenie wykorzystania zielonej energii do zasilania naszych zakładów. Pomyślnie zmierzamy do założonego celu, aby do roku 2023 zwiększyć wykorzystanie zielonej energii do 30% naszego ogólnego zużycia energii.

Od 2008 r. obliczamy naszą emisję gazów cieplarnianych z zakresu 1 i zakresu 2 i stale monitorujemy wpływ działań firmy na zmniejszanie emisji. Zbieramy teraz rzetelne dane na temat naszej emisji z zakresu 3, aby na ich podstawie przygotować przyszłe plany działań w celu zmniejszenia emisji w naszym łańcuchu dostaw.

Employee highlights
Kluczowe fakty dotyczące zrównoważonego rozwoju
30%

naszego zużycia energii ma do roku 2023 pochodzić z odnawialnych źródeł.

16%

to wartość, o jaką zmniejszyliśmy ilość odpadów wysyłanych przez nas na wysypiska.

Produkty i opakowania

Mamy ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju produktów do roku 2025 i w odniesieniu do nich śledzimy nasze postępy. Program ten jest oparty na czterech głównych filarach: ograniczenie stosowania tworzyw sztucznych, recykling tworzyw sztucznych, zmniejszanie wielkości produktów oraz odpowiedzialne pozyskiwanie surowców.

Oferujemy klientom większy wybór opakowań zdatnych do recyklingu, opierając się na wytycznych dotyczących projektowania opakowań przyjaznych dla środowiska. Ponadto dążymy do eliminacji wykorzystania PCW, który jest materiałem plastikowym trudnym do recyklingu, i robimy dobre postępy w zakresie zamiany tego tworzywa na nadający się do recyklingu jednomateriałowy laminat PE. Pracujemy także intensywnie nad zwiększeniem procentowej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu odpadów pokonsumenckich w opakowaniach plastikowych.

Dodatkowo skupiamy się na ulepszaniu i dalszym rozwijaniu certyfikacji naszej oferty pod względem zgodności z wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska. McBride wspiera rejestracje w programach ekologicznych ok. 60 klientów detalicznych i kontraktowych, pomagając tym organizacjom wzmocnić profil ekologiczny ich produktów.

Gospodarka wodą i odpadami 

Woda jest jednym z najważniejszych surowców do produkcji wielu naszych produktów. Staramy się ograniczyć zużycie wody w naszych zakładach i zagęszczać skład produktów w celu zmniejszenia zawartości wody. Ilość odprowadzanych przez nas ścieków jest uważana za niską, jednak wciąż szukamy nowych sposobów ograniczenia zużycia wody, chociaż żaden z naszych zakładów nie działa w rejonach z niedoborami wody.

Naszym obecnym celem jest ciągła redukcja ilości wszystkich wytwarzanych przez nas odpadów oraz osiągnięcie do 2025 r. zerowego poziomu odpadów wysyłanych na wysypiska. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zmniejszyliśmy ilość odpadów odprowadzanych na wysypiska o 16% i staramy się poprawić ten wynik.