• Photo of Jeffrey Nodland
  Jeffrey Nodland Prezes
  Przewodniczący

  Komitetu Nominacyjnego

  Członek

  Komitetu Wynagrodzeń

  Data powołania na stanowisko czerwiec 2019

  Umiejętności i doświadczenie

  Jeffrey posiada 11-letnie doświadczenie w produkcji środków chemicznych w branży konsumenckiej, zarówno w zakresie marki prywatnej, jak i produkcji kontraktowej.

  W ostatnim czasie pełnił funkcję Prezesa i Dyrektora Generalnego KIK Custom Products. W lutym 2019 roku po jedenastu latach pracy na tym stanowisku przeszedł na emeryturę. KIK jest jednym z największych w Ameryce Północnej niezależnych producentów konfekcjonowanych produktów konsumenckich, w tym środków higieny osobistej, środków czystości, zarówno markowych, jak i pod marką prywatną, chemii motoryzacyjnej oraz chemii basenowej i spa. Firma KIK podejmowała także ważne działania w UE w swoich jednostkach biznesowych działających w branży motoryzacyjnej oraz branży basenów i spa. W tym czasie Jeff kierował finansami i rozwojem firmy zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie poprzez przejęcia spółek.

  Wcześniej Jeff zajmował stanowiska kierownicze w specjalistycznych ośrodkach chemicznych, w tym w Hexion Speciality Chemicals, Inc., McWhorter Technologies i The Valspar Corporation, odpowiadając za działania podejmowane w wielu zakładach chemicznych w Europie.

  Pozostałe funkcje

  Niezależny Dyrektor Niewykonawczy EcoSynthetix. Jest także członkiem zarządu Augsburg University w Minneapolis, Minnesota, USA.

 • Photo of Chris Smith
  Chris Smith Dyrektor Generalny

  Data powołania na stanowisko styczeń 2015 Na stanowisko dyrektora finansowego, a w czerwcu 2020 r. Na stanowisko dyrektora generalnego

  Umiejętności i doświadczenie

  Chris jest biegłym księgowym i posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych w wysoce konkurencyjnych branżach w Wielkiej Brytanii, Europie i na Dalekim Wschodzie.

  W latach 2008–2014 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego Grupy w API Group plc, która jest producentem specjalistycznych folii i laminatów metalowych notowanym na giełdzie AIM. Pełnił także funkcję Dyrektora Finansowego i IT dla Europy i Azji w Scapa plc oraz piastował kilka kierowniczych stanowisk finansowych w Courtaulds plc, gdzie zdobył bogate doświadczenie międzynarodowe, w tym stanowiska zagraniczne w Niemczech i Hongkongu.

 • Photo of Clive Jennings
  Clive Jennings Tymczasowy Dyrektor Finansowy

  Data powołania na stanowisko czerwiec 2020

  Clive ma duże doświadczenie zdobyte w zakresie funkcji finansowych w dużych przedsiębiorstwach produkujących dobra konsumpcyjne oraz B2B. Był Dyrektorem Finansowym Grupy Rank Group Plc od lipca 2011r. do sierpnia 2018 r i pełnił szereg innych wyższych ról finansowych w latach 2000–2011. Wcześniej w swojej karierze pełnił role finansowe w Lex Service, Forte, Mercury One 2 One i w sieci Hoteli Intercontinental. Jest dyplomowanym księgowym.

 • Photo of Steve Hannam
  Steve Hannam Starszy Niezależny Dyrektor Niewykonawczy
  Członek

  Komitetu Audytu, Komitetu Wynagrodzeń i Komitetu Nominacyjnego

  Data powołania na stanowisko luty 2013

  Umiejętności i doświadczenie

  Steve posiada bogate doświadczenie w niezależnej kontroli na poziomie Rady Dyrektorów. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił szereg funkcji Prezesa i Dyrektora Niewykonawczego w spółkach giełdowych oraz zajmował wysokie stanowiska kierownicze zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i lokalnie w Wielkiej Brytanii.

  Zróżnicowanie stylów, umiejętności i doświadczenia Steve'a sprawia, że idealnie nadaje się on do funkcji Starszego Niezależnego Dyrektora. Podczas ustalania i monitorowania realizacji strategii Grupy stawia sobie wysokie i ambitne cele.

  Steve zajmował wcześniej następujące stanowiska: Prezesa Aviagen International Inc, Dyrektora Niewykonawczego Clariant AG i AZ Electronic Materials Services Limited i Dyrektora Generalnego Grupy BTP Chemicals plc, a w ostatnim czasie Prezesa Devro plc i Starszego Niezależnego Dyrektora Low & Bonar plc.

 • Photo of Elizabeth McMeikan
  Elizabeth McMeikan Niezależny Dyrektor Niewykonawczy
  Przewodniczący

  Komitetu Wynagrodzeń

  Członek

  Komitetu Audytu i Komitetu Nominacyjnego

  Data powołania na stanowisko listopad 2019

  Umiejętności i doświadczenie

  Liz posiada bogate doświadczenie w sektorze dóbr konsumpcyjnych i handlu detalicznego. Piastowała wysokie stanowiska kierownicze w ramach działań operacyjnych i marketingowych w Colgate, Palmolive i Tesco.

  Wcześniej Liz pełniła funkcję Starszego Niezależnego Dyrektora w J.D. Wetherspoon plc i Przewodniczącej Komitetu Wynagrodzeń w Flybe plc.

  Pozostałe funkcje

  Starszy Niezależny Dyrektor w Unite Group plc, Dyrektor Niewykonawczy w Dalata Hotel Group plc i Dyrektor Niewykonawczy w prywatnej spółce Fresca Group, gdzie stoi na czele Komitetu Audytu.

 • Photo of Neil Harrington
  Neil Harrington Niezależny Dyrektor Niewykonawczy
  Przewodniczący

  Komitetu Audytu

  Członek

  Komitetu Nominacyjnego i Komitetu Wynagrodzeń

  Data powołania na stanowisko styczeń 2012

  Umiejętności i doświadczenie

  Neil, biegły księgowy, posiada silne zaplecze finansowe. Pracował jako Dyrektor Wykonawczy Grupy Finansowej w wielu globalnych firmach konsumenckich, zarówno w spółkach akcyjnych, jak i w spółkach private equity, i posiada duże doświadczenie w działalności międzynarodowej.

  W szczególności Neil prowadził złożone transakcje finansowania przedsiębiorstw, w tym przejęcia, zbycia i restrukturyzacje przedsiębiorstw, w których jego bogata wiedza w zakresie struktury zadłużenia, finansowania, inwestycji i instrumentów bankowych była nieoceniona.

  Neil pełnił funkcje finansowe wyższego szczebla w wielu spółkach giełdowych na świecie, w tym w ASDA/Walmart Stores Inc., Barclays Bank plc, French Connection Group plc i Mothercare PLC. Na poprzednim stanowisku Neil był Dyrektorem Finansowym Cath Kidston Group Limited. Dzięki doświadczeniu finansowemu i fachowej wiedzy Neil posiada wyjątkowe predyspozycje do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu.

  Pozostałe funkcje

  Od roku 2019 Dyrektor Finansowy Medivet Limited.

 • Photo of Igor Kuzniar
  Igor Kuzniar Dyrektor Niewykonawczy
  Członek

  Komitetu Nominacyjnego

  Data powołania na stanowisko czerwiec 2019

  Umiejętności i doświadczenie

  Igor posiada silne zaplecze w zakresie finansów, efektywności operacyjnej i strategii. Posiada 12-letnie doświadczenie jako inwestor w średniej wielkości przedsiębiorstwa europejskie.

  Posiada również doświadczenie jako konsultant ds. zarządzania doradzający międzynarodowym korporacjom z różnych branż.

  Igor jest także współzałożycielem firmy Teleios Capital Partners powstałej w roku 2013. Teleios to firma inwestycyjna, która inwestuje w europejskie spółki publiczne, starając się pomóc im zmaksymalizować ich długoterminowy potencjał poprzez konstruktywną współpracę z zarządem i innymi udziałowcami. Wcześniej Teleios był partnerem w firmie inwestycyjnej Octavian Advisors oraz konsultantem ds. zarządzania w McKinsey & Company.

  Pozostałe funkcje

  Partner Zarządzający, Teleios Capital Partners GmbH.

 • Photo of Glenda MacGeekie
  Glenda MacGeekie Główny Radca Prawny i Sekretarz Firmy

  Data powołania na stanowisko styczeń 2020

  Umiejętności i doświadczenie

  Glenda została powołana na stanowisko Głównego Radcy Prawnego i Sekretarza Firmy w dniu 6 stycznia 2020 roku.

  Jest członkiem Komitetu Wykonawczego. Glenda dołączyła do firmy McBride po odejściu z Lookers plc, grupy zajmującej się sprzedażą detaliczną i serwisem posprzedażowym samochodów, gdzie przez dziewięć lat pełniła funkcję Głównego Radcy Prawnego i Sekretarza Firmy. Wcześniej pracowała w wielu prywatnych firmach prawniczych i była Partnerem Korporacyjnym w Addleshaw Sons & Latham (obecnie Addleshaw Goddard).