Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for jobansøger

Som en del af enhver rekrutteringsproces indsamler og behandler McBride personlige oplysninger vedrørende både eksterne og interne jobansøgere. Organisationen er forpligtet til at være gennemsigtig omkring hvordan den indsamler og bruger disse oplysninger og til at opfylde sine databeskyttelsesforpligtelser.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Under rekrutteringsprocessen indsamler McBride en række oplysninger om dig.

Dette inkluderer:

dit navn, adresse og kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer; detaljer om dine kvalifikationer, færdigheder, erfaring og ansættelseshistorie; oplysninger om dit nuværende lønniveau, herunder ydelsesrettigheder; om du har et handicap eller ej, som organisationen skal foretage rimelige justeringer for under rekrutteringsprocessen; og oplysninger om din ret til at arbejde i det specifikke land, du søger om. Bemærk venligst, at denne liste ikke er udtømmende og er underlagt de lokale lovkrav.

McBride kan indsamle disse oplysninger på en række forskellige måder. For eksempel kan oplysninger være indeholdt i CV'er eller hentet fra dit pas eller andre identitetsdokumenter eller indsamlet gennem interviews eller andre former for vurdering. Med din tilladelse kan vi også indsamle personlige oplysninger om dig fra tredjeparter, såsom referencer leveret af nuværende og tidligere arbejdsgivere.

Personlige oplysninger vil blive opbevaret en række forskellige steder, herunder i dine ansøgningsfortegnelser, i HR-styringssystemer og på andre IT-systemer (inklusive e-mail).

Hvorfor behandler McBride personlige oplysninger?

McBride har en legitim interesse i at behandle personlige oplysninger under rekrutteringsprocessen og for at føre optegnelser over processen. Behandling af personlige oplysninger fra jobansøgere giver os mulighed for at styre rekrutteringsprocessen, vurdere og bekræfte en kandidats egnethed til ansættelse og beslutte, hvem vi vil tilbyde et job. Vi skal muligvis også behandle disse data fra jobansøgere for at reagere på og forsvare os mod juridiske krav.

I nogle tilfælde skal vi behandle personlige oplysninger for at sikre, at vi overholder specifikke juridiske forpligtelser. For eksempel er det obligatorisk at kontrollere en udvalgt ansøgers berettigelse til at arbejde i det specifikke land, før ansættelsen starter.

McBride kan behandle særlige kategorier af data, såsom følsomme data, som det er tilladt ved lov i hvert land. Vi behandler sådanne oplysninger for at opfylde vores juridiske forpligtelser og udøve specifikke rettigheder i forhold til ansættelse.

Hvem har adgang til personlige oplysninger?

Dine oplysninger kan blive delt med henblik på rekrutteringprocessen og, hvis du bliver udvalgt, til et tilbud om ansættelse. Dette kan omfatte medlemmer af HR- og rekrutteringsteamet, interviewere involveret i rekrutteringsprocessen, konsulenter, testhuse, ledere i forretningsområdet med den ledige stilling og IT-medarbejdere, hvis adgang til data er nødvendig for udførelsen af deres roller.

Hvordan beskytter McBride personlige oplysninger?

Vi tager sikkerheden for dine oplysninger seriøst. Vi har interne politikker og kontroller på plads for at sikre, at dine oplysninger ikke går tabt, ved et uheld ødelægges, misbruges eller videregives, og at de ikke tilgås undtagen af vores medarbejdere i korrekt udførelse af deres opgaver.

Hvor længe opbevarer McBride personlige oplysninger?

Hvis din ansøgning om ansættelse ikke lykkes, opbevarer organisationen dine personlige oplysninger som nævnt i bilag A og i højst fireogtyve måneder fra din ansøgning.

Hvis din ansøgning om ansættelse lykkes, vil personlige oplysninger indsamlet under rekrutteringsprocessen blive overført til din HR-fil (elektronisk og/eller papirbaseret) og opbevaret under din ansættelse, og hvor det er nødvendigt i overensstemmelse med vores politik om opbevaring og tilintetgørelse af dokumenter: Personlige oplysninger.

Dine rettigheder:

Som registreret har du en række rettigheder.

Du kan:

  • få adgang til og få en kopi af dine personlige oplysninger på anmodning;
  • kræve, at organisationen ændrer ukorrekte eller ufuldstændige personlige oplysninger
  • kræve, at organisationen sletter eller stopper behandlingen af dine personlige oplysninger, for eksempel hvor disse data ikke længere er nødvendige til brug for behandling.

Hvis du gerne vil udøve nogen af disse rettigheder, bedes du kontakte vores GDPR-styregruppe ved at sende en e-mail til GDPRrequests@mcbride.co.uk

Hvad sker der, hvis man ikke udleverer personlige oplysninger?

Du er ikke pålagt nogen lovbestemt eller kontraktlig forpligtelse til at levere data til McBride under rekrutteringsprocessen. Men hvis du ikke giver oplysningerne, kan vi muligvis ikke behandle din ansøgning korrekt eller overhovedet.

BILAG A

Hvis din ansøgning om ansættelse ikke lykkes, vil organisationen opbevare dine personlige oplysninger afhængigt af det land, hvor du ansøgte.

Land

Opbevaringsperiode

Belgien

Højst 2 år

Danmark

Højst 6 måneder

Frankrig

Højst 2 år

Italien

Højst 2 år

Luxembourg

Højst 2 år

Polen

Højst 12 måneder

Spanien

Højst 2 år

Storbritannien

Højst 2 år

 


Application Form


3.Are you eligible to work in the UK
4. Personal data

☐ I give permission to process my personal data for the purpose of recruitment activities within McBride

☐ I have read and accept McBride Applicant Privacy Notice