Energiforbrug

Vi er engageret i fortsat at reducere vores miljøpåvirkning gennem effektivt procesdesign og effektiv produktion og driftsmæssig bæredygtighed. På driftsområdet fokuserer vi primært på energieffektivitet og øget brug af grøn energi til at drive vores fabrikker. Vi er godt på vej til at nå målet om, at 30 % af vores energiforbrug kommer fra grøn energi senest i 2023.

Vi har beregnet vores anvendelsesområde 1- og anvendelsesområde 2-drivhusgasemissioner siden 2008 og fortsætter med at holde øje med virkningen af vores tiltag på reduktionen af disse emissioner. Vi indsamler nu robuste data om vores anvendelsesområde 3-emissioner for at basere vores fremtidige planer på reduktion af emissionerne i vores forsyningskæde.

Employee highlights
Nøgletal om bæredygtighed
30%

af vores energiforbrug fra grøn energi senest i 2023.

16%

mindre affald til affaldsdeponering.

Produkter og emballage

Vi har bæredygtighedsmål for 2025 for produkter med høj indvirkning, og vi følger med i vores fremgang i forhold til dem. Dette program er baseret på fire hovedsøjler: reduktion af brugen af plastic, genbrug af plastic, komprimering af produkter og ansvarligt indkøb.

Vi tilbyder kunderne flere valgmuligheder for genbrug til deres emballagesortiment, som vi bruger vores retningslinjer for design af bæredygtig emballage til, og vi stræber efter at eliminere brugen af PVC, som er et plasticmateriale, der er svært at genbruge, og vi gør gode fremskridt hen imod af erstatte det med et mono-PE-laminat, der kan genbruges. Vi arbejder også hårdt på at øge andelen af genbrugt forbrugsaffald i vores plasticemballage.

Derudover fokuserer vi på at forbedre og yderligere udvikle miljøgodkendelsen for vores produktsortiment. McBride støtter omkring 60 detailhandels- og kontraktkunder med at blive registreret i miljøordninger og øge bæredygtighedsprofilen af deres produkter.

Vand- og affaldshåndtering

Vand er et vigtigt råmateriale for mange af vores produkter, og vi er fokuseret på at nedbringe vores vandforbrug i driften og komprimere vores produktsammensætninger for at reducere vandindholdet. Vores spildevandsniveau anses som lavt, og selvom ingen del af vores drift foregår i områder med vandmangel, så fortsætter vi med at søge efter nye måder at nedbringe vores vandforbrug på.

Vores nuværende ambition er løbende at reducere procentdelen af samlet affald, som vi producerer, og gå efter nul affaldsdeponering i 2025. I de sidste 12 måneder har vi reduceret vores affaldsdeponering med 16 %, og vi går fortsat efter at forbedre dette.