Godność i równość

Cenimy różnorodność i inkluzywność w każdej formie i dbamy o promowanie różnorodności w miejscu pracy, aby nasza firma mogła osiągać większe sukcesy. Tworzenie kultury opartej na tolerancji i wzajemnej pomocy to podejście, które jest nie tylko właściwe etycznie, ale także najlepsze dla naszego przedsiębiorstwa. Stwarza to poczucie przynależności i wartości i pozwala naszemu zespołowi osiągać najlepsze wyniki. Jednym z probierzy tego podejścia jest stosunek do równości płci i w związku z tym składamy coroczne sprawozdania dotyczące różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w naszej firmie.

Zdrowie i dobrostan

Naszym priorytetem jest dbałość o to, aby nasi współpracownicy czuli się bezpieczni i byli odpowiednio wyposażeni do wykonywania swoich obowiązków zarówno w miejscu pracy, jak i pracując zdalnie w domu. Wspieramy współpracowników i członków ich najbliższej rodziny poprzez program pomocy pracownikom „McBride Cares”, który zapewnia dostępny całą dobę i każdego dnia roku telefon zaufania oferujący pomoc i porady. Prowadzimy też program „McBride Wellbeing”, który ma na celu propagowanie tego, jak ważne jest poświęcanie uwagi naszemu ogólnemu samopoczuciu i odporności, oraz dostarcza prostych, praktycznych sugestii wskazujących, co wszyscy możemy zrobić, aby uzyskać poprawę.

Umiejętności na przyszłość

Szczycimy się tym, że jesteśmy doskonałym pracodawcą, aktywnie dbającym o rozwój umiejętności i umożliwiającym wszystkim współpracownikom awans zawodowy. W rezultacie pracownicy zwykle zostają u nas na długo, budując atrakcyjną ścieżkę kariery. Wspieramy i zachęcamy wszystkich do rozwoju, czy to w ramach formalnych szkoleń, czy też coachingu.

Nowa struktura doskonalenia zawodowego „Let’s Grow” jest elementem naszych zobowiązań dotyczących inwestowania w rozwój współpracowników. Ramy te obejmują cztery programy, które dotyczą ścieżki kierowniczej od pracownika na szczeblu podstawowym po lidera strategicznego i są wdrażane w językach lokalnych we wszystkich placówkach.

Społeczeństwo i witalność społeczna

Przykładamy dużą wagę do naszych relacji z szerszym społeczeństwem, czy to na szczeblu lokalnym, krajowym, czy międzynarodowym. Jesteśmy dumni z udziału w życiu lokalnych społeczności, zapewniając zatrudnienie i inwestycje, a także z zaangażowania społecznego naszych współpracowników i darowizn na cele charytatywne. Celem funduszu McBride Charitable Trust jest zapewnianie pomocy współpracownikom, społecznościom i szerszemu społeczeństwu poprzez granty na dalszą edukację dzieci pracowników McBride, darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz podejmowane przez naszych współpracowników przedsięwzięcia na cele charytatywne.

Działalność na rzecz pożytku publicznego i społeczności lokalnych

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przyznaliśmy łącznie 16 000 GBP dla 86 dzieci na pomoc w nauce i dalszym kształceniu.

Przez nasz fundusz charytatywny 500 współpracowników uczestniczyło w nowej inicjatywie „Spring into Action”, w ramach której w kwietniu i maju 2021 r. zorganizowano piesze wędrówki i zebrano 20 000 GBP dla dziesięciu różnych organizacji charytatywnych działających na rzecz walki z rakiem lub pomocy dzieciom, wskazanych przez współpracowników.

Stale wspieramy organizację In Kind Direct, przekazując jej darowizny pieniężne i rzeczowe. W bieżącym roku darowaliśmy 30 000 GBP i 40 palet różnych domowych środków czystości.